Készletellenőrzések általános jellemzői

  1. Cégünk munkatársai rendelkeznek a munkavégzéshez szükséges általános engedélyekkel és felhatalmazásokkal. A speciális feladatok ellátásához szükséges engedélyek és hatósági bizonyítványok rendelkezésre állnak, az azokat elvégezni jogosult kollégáinknál.
  2. Cégünk ellenőreit úgy válogattuk össze, hogy az összes, szóba jöhető fajtájú készlet leltárját, minőségellenőrzését el tudjuk végezni. Kollégáink személyenként minimum egy vagy több témakör szakértői, akik önállóan, vagy amennyiben a vizsgálandó készlet nagysága megkívánja, csoportban dolgoznak. A feladatok sokrétűsége okán rendelkezünk például gépiparban, kohászatban, járműiparban és szervizelésben, az élelmiszeripar területein (általános, tejipar, konzervgyártás, hűtőipari terület), növény és állattenyésztés, illetve állattartás, építőipar, textilgyártás és késztermék, üzemanyagok, kenőanyagok és egyéb kőolajszármazékok, faipar és erdészeti anyagok, és egyéb speciális készletek vizsgálatában jártas kollégával.
  3. Amennyiben a vizsgálandó készletekkel kapcsolatban további szakértők, értékbecslők bevonására van szükség, abban az esetben rendelkezésünkre állnak szerződött, külsős partnerek, akik a megfelelő szakértelem birtokában látják el ezeket a feladatokat. Ezen kollégák alkalmazásához minden esetben a Megbízó előzetes engedélyét kérjük.
  4. Munkáink során minden alkalommal bekérjük az ellenőrizendő cég aktuális készletlistáit, hisz a készletek ellenőrzése is ezen adatok alapján történik. A készletlisták átvizsgálásával egy időben, összehasonlítjuk azokat a külső, független forrásokból származó árinformációkkal, hogy felfedhessük az esetleges feltűnő értékaránytalanságokat. Amennyiben további vizsgálatokra van szükség, jelezzük a Megbízó részére a további szakértők bevonásának igényét.
  5. Munkáink során számos alkalommal kapunk megbízást, hogy a vizsgált készleteken és telephelyeken helyezzünk el a Megbízó zálogjogosultságát jelző táblát, matricát, egyéb jelzést. Amennyiben az alkalmazott jelölés nem elegendő, akkor az eredeti formát kiegészítve magunk készítünk el nyomdai eljárással Banki jelölő táblákat, matricákat, melyek kiegészítő információkat hordozhatnak, amik szükségesek például készletek, eszközök nevesítéséhez.   

A Megbízó igénye szerint alkalmazunk saját, sorszámozott plombát a készletek és raktárak zárásához (fenti képen látható), illetve felhasználunk még figyelmeztető záró szalagot is. A felsorolt eszközök elhelyezését az ellenőrzési jegyzőkönyveken rögzítjük, azok elhelyezéséről fotókat készítünk. A készletek későbbi ellenőrzése során vizsgáljuk a jelzések sértetlenségét, azok állapotát.

  1.  Cégünk a beérkező megrendeléseket azonnal feldolgozza, és azokra a beérkezéstől számítva 72 órán belül árajánlatot ad ki a Megbízó részére.
  2. A Megbízó által kiadott megbízásokban foglalt helyszíni ellenőrzéseket cégünk 10 munkanapon belül elvégzi. Kivételt képezhet ez alól az ha az ellenőrizendő cég akadályozza a készletellenőrzés kivitelezését. Ez ilyen irányú cselekményekről cégünk haladéktalanul értesíti a Megbízót.
  3.   Cégünk a készletvizsgálatok során Ellenőrzési Jegyzőkönyvet készít, mely fix formátumú, 4 példányos, szigorú sorszámos formátumban készülő nyomtatvány. Az irat tartalmaz az ellenőrzéssel kapcsolatos minden információt, adatot. A jegyzőkönyvet minden esetben aláírásával és pecsétjével hitelesíti az ellenőrzött cég képviselője, amennyiben a készlet közraktározott, akkor a közraktár képviselője, és cégünk ellenőre. Az ellenőrzési jegyzőkönyv mintapéldányát alább látható:

 

 

Az elkészített jegyzőkönyveket az ellenőrzést követően legkésőbb 2 napon belül elektronikus úton eljuttatjuk a Megbízónak. Cégünk a jobb áttekinthetőség és követhetőség kedvéért üzemeltet egy a Megbízók számára egyedi azonosítókkal hozzáférhető, online webes felületet, melyen a nap 24 órájában elérhetőek az ellenőrzési jegyzőkönyvek, csatolmányok, fotók.

  1. Ellenőreink a vizsgált tételekkel kapcsolatos bármilyen rendellenességről, szabálytalan tárolásról, engedély nélküli kiszállításról vagy felhasználásról haladéktalanul értesítik a Megbízót, illetve segítséget nyújtanak a szükséges eljárások lebonyolításában.
  2. Amennyiben a kialakult helyzet megkívánja, jelezzük a Megbízó részére a készletek őrzésének szükségességét, illetve javaslat teszünk annak megvalósítási módjáról.