Agráripari termékek (elsősorban termények és élőállatok)

 

Agráripari termények ellenőrzési folyamata:

  • Az ellenőrzés megkezdésekor a megbízó által kiadott megrendelésben foglaltak alapján egyeztetjük a készlet fajtáját és mennyiségét és pontos tárolási helyét a raktározást végző céggel vagy magánszeméllyel. Az adategyeztetés után megkezdjük a termény vizsgálatát. Ellenőrizzük hogy a raktározásra szolgáló épület megfelel e a tárolási szabályoknak, hogy biztonságosan zárható, őrizhető, hogy megfelelő e az esővíz elvezetése, megoldható e a szellőztetés és árukezelés. Vizsgáljuk, hogy az adott készlet megfelelően el van e különítve egyéb készletektől. Ömlesztett (nem zsákolt) készlet esetében a mennyiség megállapítását köbözéses eljárással végezzük. Kollégáink korszerű, lézeres mérőeszközökkel állapítják meg a raktár vagy siló méreteit, és az abban található áru mennyiségét. Mérőeszközeinkkel a legnagyobb raktárak és silók is gond nélkül mérhetők.
  • A köbözéses mérési eljáráshoz szükséges az adott termény fajsúly adatának ismerete. A köbméter/tonna átváltási arány nem minden esetben áll rendelkezésre a helyszínen, vagy ha igen, akkor annak hitelessége nem igazolható. Kollégáink rendelkeznek egy speciális, hordozható mérőeszközzel, mellyel pár perc alatt, pontosan meghatározhatják a vizsgált készlet fajsúlyát. Ennek ismeretében pontosan meghatározhatják a vizsgált árukészlet mennyiségét. A jelenlegi szabványok szerint a köbözési mérés megengedett hibahatára +/- 5%. Felszereléseinkkel jelenleg a mérési pontosság +/- 2 %-on belül van a mérendő mennyiségektől függetlenül. Ellenőrzéseink során az egy tömegben elhelyezett készletek mérete 5 tonnától 49.000 tonna mennyiségig terjed.
  • Ellenőrzés lefolytatása során érzékszervi vizsgálatnak vetjük alá a készletet, szükség szerint ellenőrizzük a termény hőmérsékletét, valamit rostázással vizsgáljuk azt hogy a készlet nem rovarfertőzött e.

Megállapítjuk hogy szükséges e a kártevő mentesítés, és amennyiben igen akkor azt jelezzük az áru tulajdonosának és a Megbízónak is. A feleket tájékoztatjuk a kártevő mentesítés várható költségéről.