Készletellenőrzés, készletértékelés

A legtöbb pénzintézet foglalkozik készletek finanszírozásával, és ennél fogva a biztosítékok számos formája bukkan fel ezen a piacon. Pontosan ezen sokszínűség miatt nehezen megállapítható a pontos piaci érték, és ha nincs szakszerű segítség nagyon nehéz hiba nélkül dolgozni. Cégünk tökéletes megoldást kínál erre a feladatra is. Az elvégzett ellenőrzéseink során gyakorlatilag minden tipusú és fajtájú készletet ellenőriztünk már , és ennél fogva komoly tapasztalatra sikerült szert tenni ezen a területen. A munkát az iratok beszerzésével, átvizsgálásával kezdjük, majd ezután következik a helyszíni szemle és tételes leltár. A készlet átvizsgálásakor figyelemmel kísérjük az árukészletekkel kapcsolatos speciális mutatókat, élelmiszernél például a szavatosságokat, a csomagolás és raktározás minőségét, műszaki termékeknél a technikai mutatókat, hogy mindig az aktuális készletértéket állapíthassuk meg. A leltár és az egyéb háttér információk beszerzése után gépi feldolgozás, és elemzés következik. A kapott információk alapján egy mindenre kiterjedő jelentés készítünk el, amelyet átadunk a megbízónknak aki ezek után felelősségteljes döntést hozhat a kihelyezendő hitel, ügyében.

Művi közraktározott tételek ellenőrzését is végezzük megbízóink megrendelése alapján. Ezen megbízások során az adott közraktározást végző cégekkel közösen ellenőrizzük a közraktári jegyeken rögzített tételek ellenőrzését, függetlenül annak fajtájától és mennyiségétől.

Ellenőrzünk többek között gabonát, szemes terményeket, darab vagy zsákos árut, folyékony vagy szilárd műtrágyát, élelmiszerkészletet, ipari késztermékeket és alapanyagokat, acél és vasárut, hűtőházban tárolt gyorsfagyasztott készleteket, konzervárut, építőanyagokat, épület és tűzifa készletet, járműveket és mezőgazdasági gépeket, üzemanyag készleteket, jövedéki termékeket, élőállatot, termelőgépeket és berendezéseket, valamit számos egyéb tételt.

Az eddigi tapasztalatok alapján alakítottuk ki az ellenőrzések optimális technikai menetét és az azokhoz szükséges eszközök, berendezések sorát. Számos speciális eszközt és berendezést alkalmazunk a hatékony és megtéveszthetetlen ellenőrzési folyamat kivitelezéséhez.

Szakértő kollégáink segítségével bármely megbízás teljesítését sikerrel és a megrendelő számára kielégítő eredménnyel

Készletkezelés, birtokbavétel, értékesítés

Manapság a készletfinanszírozások elterjedésével elkerülhetetlen az esetlegesen felmondott hitelek biztosítékaként megjelölt áruk, értékek átvétele, „kimentése”, szállítása, raktározása, szakszerű értékesítése. Ehhez az esetek nagy többségében nem rendelkezik a megbízó megfelelő humán és technikai forrásokkal, ezért kéri segítségünket. Az ilyen jellegű megbízásokat diszkrécióval, gyorsan és szakszerűen oldjuk meg, hogy a megbízó a lehető legkisebb veszteséget szenvedje el. Ingatlan értékbecslés:

Az ingatlanforgalmazás egyik alappillére az ingatlanok piaci értékének pontos megállapítása. Végezzük a klasszikus értékeléseket is, de a munkáink nagy részét jelenleg a pénzintézetek által folyósított hitelek fedezeteként szolgáló ingatlanok értékelése teszi ki. Készítünk becslést a hitelkérelmekhez csatlakozó fedezetekről rövid határidővel, és teljes értékvizsgálatot a felmondott hitelekkel foglalkozó osztályok részére is, az adósok által biztosított fedezetállományokról. Az értékelések tartalmazzák a fedezetek összes technikai és infrastrukturális paramétereit, valós piaci értékét, valamint a fedezeti érték számításokat is.

Megbízó képviselete árverési eljárások, kényszerértékesítések során:

Sajnos a hitelek egy része a hitelezett cég vagy magánszemély fizetésképtelensége miatt felmondásra kerül, és a fedezetül megjelölt ingatlanok kényszerértékesítése elkerülhetetlen. Az árveréseken viszont egy sajnálatosan kialakult gyakorlat miatt, az ilyen értékesítésekre szakosodott „vevők” összjátékának hatására nagy számban végződik sikertelenül vagy minimál érétken történő eladással. A végrehajtói gyakorlatnak és a „helyi viszonyok” ismeretének köszönhetően nagy eséllyel tudjuk befolyásolni az értékesítés menetét, arra törekedve hogy a lehető legmagasabb értéken keljen el a kikiáltott vagyontárgy. Ezen túlmenően a folyamatban lévő végrehajtási ügyekben teljes körű tanácsadással állunk megbízóink rendelkezésére.

Ingatlankezelés, értékesítés

Munkáink során számos alkalommal került sor arra hogy a hitelek fedezeteként felajánlott ingatlanokat a hitelezők megbízásából tulajdonba kellett vennünk, továbbértékesítés céljára. Tennünk kell ezt azért mert a megbízó tevékenysége nem teszi lehetővé az ingatlan birtokba vételét, vagy mert nem rendelkezik megfelelő apparátussal az értékesítés kivitelezéséhez. Az átvételt követően az ingatlan felmérését követően megkezdjük annak értékesítését a megbízóval előzetesen egyeztetett kiajánlási áron. Minden az ügyel kapcsolatos történésről folyamatosan tájékoztatjuk a megbízót, és alakítjuk ki az esetleges korrekciókat.

Szervezeti felépítés

1. Készletleltározó értékelő csoport

Az alaphelyzetben két-négy fős, de az aktuális munka méretéhez igazodva akár 6-15 főre is bővíthető készletértékelő csapat a lehető legrugalmasabban és rövid határidővel (48 óra) tud kiszállni a megbízás tárgyát képező készletek tárolási helyére. A vizsgált tételek mennyiségét tételesen vagy köbözési módszerrel állapítjuk meg. Megvizsgáljuk a készletek tárolási helyét, annak megfelelőségét és biztonságosságát. Megállapítjuk hogy a finanszírozó számára megfelelő biztonságban van e a vizsgált készlet. A vizsgálat folyamán minden esetben rögzítjük a tároló hely paramétereit, GPS koordináták alapján a pontos földrajzi elhelyezkedését, digitális fotókkal rögzítjük a raktár külső és belső formáját, az árukészlet elhelyezését. Közraktározott tételek esetén a záráshoz tartozó adatokat, plombaszámokat, jegyszámokat. Minden vizsgálat vagy leltár során, a helyszínen ellenőrzési jegyzőkönyvet készítünk, mely tartalmazza a már felsorolt adatokat és információkat, és az ellenőrzés eredményét. Ezt a dokumentumot minden jelenlévő képviselő (közraktár, ellenőrzött cég, stb) aláírásával hitelesíti. Az elkészült dokumentumokat és jegyzőkönyveket elhelyezzük a cégünk által üzemeltetett webes felületen, melyhez a megrendelők egyedi hozzáférést kapnak. Az itt tárolt anyagokat az arra jogosultak bármikor megtekinthetik, letölthetik.

Felkészültségünknek és rutinunknak köszönhetően majd minden áru vagy alapanyag mennyiségének megállapítását, értékének felmérését meg tudjuk oldani. A tételes leltárt követően az előre elkészített űrlapokon, vagy szükség szerint vonalkódos nyilvántartási alapon összesítjük a talált mennyiségeket, számítógépen feldolgozzuk, értékeljük. A készlet tulajdonosától kapott könyvelési nyilvántartásokban található számokat összehasonlítjuk az általunk beszerzett piaci információkra épülő valós értékekkel. Így mindenkor a lehető legpontosabb számokat kaphatjuk meg.

2. Ingatlan értékelő csapat.

A partnereink megrendelésére a lehető legrövidebb időn belül felkeressük a felmérésre kijelölt ingatlan. Ez a gyakorlatban maximum 48 órát jelent, de sürgős esetben a megrendelés napján is meg tudjuk oldani a megtekintést. Az ingatlanokba való bejutást nagyban befolyásolhatja a tulajdonosok rendelkezésre állása. Számos esetben előfordul hogy a finanszírozott ingatlanok tulajdonosai a hitelek felmondása előtt illetve után meglehetősen „zárkózottá” válnak, és a pénzintézetek képviselőit illetve azok megbízottait nem szívesen engedik be a fedezetül szolgáló épületekbe. Munkatársaink nagy rutinnal oldják meg ezeket a helyzeteket. Vevőként vagy leendő bérlőként bejelentkezve, hotelek panziók esetében vendégként beköltözve mérik fel az ingatlanokat, illetve az ott uralkodó állapotokat. Minden esetben maximális diszkrécióval és körültekintéssel járunk el, a megbízó érdekeit szem előtt tartva. Az értékbecsléseket a lehető leggyorsabban, a megtekintést követő napon elkészítjük és továbbítjuk a megrendelőnek. Kívánság szerint már a felmérést követően szóban referálunk a tapasztalatokról. Az elkészített anyagok alaphelyzetben tartalmazzák a kapcsolódó tulajdoni lapokat és térképmásolatokat.

3. Kezelők

A szükség szerint átvett ingatlanokat és értékeket a kezelők veszik át a megbízóval egyeztetett formában. Az ingatlanok esetében gondoskodunk az épületek, földterületek őrzéséről, karbantartásáról, az állagmegóvásról, őrzésről. Igény szerint lefolytatjuk a biztosítékok értékesítését a lehető legjobb kondíciókkal.