Közraktározott árukészletek vizsgálata
Közraktározott áruk esetében az adott árutípushoz kapcsolódóan az előző pontokban szereplő ellenőrzési szempontok az alábbiakkal egészülnek ki:

  • A közraktározott árukészletek ellenőrzése során első lépésként egyeztetjük az áru letevőjével és a közraktár képviselőjével a vizsgálat időpontját. Ennek során megállapításra kerül, hogy az áru zárolása művi vagy a közraktár saját telephelyen valósult meg.

 

  • Az ellenőrzés színhelyén jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a raktározási hely pontos adatait, címét, tulajdonos és bérlő nevét és adatait, a raktárhelyiség elnevezését, számát, annak GPS koordinátáit, méreteit és állapotát, jellemzőit.
  • A jegyzőkönyv tartalmazza még a közraktári zárási formák meglétét vagy hiányát, plombaszámokat, matricák és táblák kihelyezését, jelölőszalagok meglétét vagy hiányát. Vizsgáljuk az ellenőrzés megkezdésekor, hogy a korábban elhelyezett közraktári jelzések és zárások hiánytalan és sérülésmentes meglétét.
  • A készletek vizsgálatakor szigorúan követjük a zárolási jegyzőkönyvben és közraktárjegyeken szereplő mennyiségi és fajta szerinti kiírásokat.
  • Amennyiben a készlet időközben áttárolásra, részben vagy egészben kiváltásra került, árukezelés vagy gázosítás folyik, úgy ellenőrizzük ezeket a cselekményeket igazoló dokumentumokat, jegyzőkönyveket. A fenti dokumentumokról a helyszínen másolatot készítünk, melyet a jegyzőkönyvvel együtt átadunk a Megbízó részére.
  • Ellenőrzésre kerülnek az árukészlet biztosításának iratai, szerződései.
  • Az elkészült jegyzőkönyvet minden esetben ellenjegyeztetjük a helyszínen jelen lévő közraktári képviselővel, valamint az árukészlet letevőjével, a raktár tulajdonosával, vagy annak aláírásra jogosult képviselőjével.
  • Az ellenőrzés során fotódokumentációt és raktári alaprajzot készítünk.
  • Esetleges hiány vagy visszaélés észlelése esetén haladéktalanul értesítjük a Megbízót, valamit a közraktározást végző cég központját.

Mivel cégünk számos banknak és minősített pénzintézetnek végez hasonló tevékenységet, az ellenőrzött cégek száma nagyon nagy, és ennél fogva könnyebben fényt deríthetünk az esetleges visszaélésekre. Az adatbázisunkban minden esetben ütköztetésre kerülnek a bejövő információk, melyek több Megbízótól származnak, és egy vizsgálandó céget érintenek. Így a keresett árukészletek vonatkozásában nem lehetséges egy tételt több pénzintézetnél elzálogosítani, és megakadályozhatóak a közraktározó cégek egymásra zárásai is.