Élőállat állományok vizsgálata:

  • Az ellenőrzés megkezdésekor a megbízó által kiadott megrendelésben foglaltak alapján egyeztetjük a vizsgált állomány fajtáját és mennyiségét és pontos tárolási helyét a raktározást végző céggel vagy magánszeméllyel. Az adategyeztetés után a telepi egészségügyi előírásoknak megfelelő védőruházat felvétele után megkezdjük az állomány vizsgálatát. Ellenőrizzük hogy a tartásra szolgáló épület megfelel e a tartási szabályoknak, hogy biztonságosan zárható, őrizhető, hogy megfelel e az állattartási szabályoknak,  megoldott e a szellőztetés és az állomány kiszolgálása. Vizsgáljuk a battériás tartási helyeket, a növendék és felnőtt állományokat. A készletek vizsgálatát a helyszínen meghatározott, legoptimálisabb módszerrel végezzük.
  • Ezek lehetnek „keces” (adott tárolási egységekben lévő egyedek tételes számolása), „rekesztéses” (kisebb egységek elkülönítéssel történő sűrítése, rögzítése) vagy „tereléses” („A” tárolóból „B” tárolóba, egy szűkített folyosón egyesével terelt állomány tételes vizsgálata) módszerek. Sertés és birkaállományok esetén, szükség szerint vízbázisú, természetes alapú jelölőfestékkel különítjük el a megszámolt állományt a felmérésre várótól. A szarvasmarha állományokat fülszámok alapján rögzítjük, és hasonlítjuk össze a telepi nyilvántartásokkal.  
  • Ellenőrizzük a rendelkezésre álló takarmány állapotát és mennyiségét. Bekérjük az állomány orvosi papírjait, és tartási engedélyeit. Ellenőrizzük az állományhoz tartozó vagyonbiztosítási okmányokat. A vizsgálat során fotódokumentációt készítünk.